Företagsfakta

Kontaktinformation

Morgården Vård & Behandling AB
Nya Ågatan 25
777 50 Smedjebacken
Org.-nr: 559100-6167

Telefon: 0240-188 00
Mail: info@morgarden.se

Kontaktperson: Diana Xhemshiti, VD Morgården Vård & Behandling

Basfakta

Morgården ett behandlingshem med 9 platser, målgruppen är pojkar i åldrar 14-18 med psykosociala problem. Insatserna riktar sig till ungdomar med riskbeteende, destruktivt nedbrytande beteende, social problematik, relationsproblematik m.m

Personal

Teamet har en bred kompetens med lång erfarenhet inom det psykiatriska, psykologiska och psykosociala området. Morgården har 12 antal årsarbetare.

Företagsledning

allabolag.se finns mer information om Morgården Vård & Behandling AB.

Ägare

Morgården Vård & Behandling AB ägs 100% av Gradia AB.

Morgårdens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Morgården arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven i SOSFS 2011:9 och som har sin utgångspunkt i ISO 9001:2008. I ledningssystemet finns lagar, förordningar, rekommendationer och föreskrifter tydligt beskrivna och nedtecknade i arbetsprocesser, policydokument, manualer och rutiner.
I ledningssystemet kommer det också att finnas lokala dokument och rutiner för Morgården. Detta innebär att Morgården kommer att omfattas av centrala rutiner men också rutiner som är verksamhetsspecifika.

Ledningssystemet är ett levande arbetsverktyg där dokumenten som ligger där anpassas efter förändringar i lagstiftning som rör verksamhetern. Verksamheten kan, utifrån förändringar i lagstiftning och förordningar, revidera och komplettera de befintliga rutiner och dokument som finns.