För att stärka barn och ungas färdigheter och mognad med ett stimulerande socialt samspel

Morgården vård och behandling

De ungas intressen kartläggs och aktiviteter planeras i samarbete med dem

Sysselsättningar & fritidsaktiviteter

För att stärka barn och ungas färdigheter och mognad
med ett stimulerande socialt samspel

Morgården vård och behandling

De ungas intressen kartläggs och
aktiviteter planeras i samarbete med dem

Sysselsättningar & fritidsaktiviteter

Välkommen till Morgården!

På Morgården erbjuder vi utredning samt vård och behandling för pojkar i åldrarna 14-18 år, vi har 9 platser. Vi möter pojkar med begynnande missbruk, psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna har ofta svårigheter i sociala relationer och en icke fungerande skolgång. Vi kartlägger den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde och lägger det till grund för den individuella vårdplan som vi reviderar och följer upp under placeringstiden.

Stärkande verksamhet för unga

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår.

Välkommen till Morgården!

På Morgården erbjuder vi utredning samt vård och behandling för pojkar i åldrarna 14-18 år, vi har 9 platser. Vi möter pojkar med begynnande missbruk, psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna har ofta svårigheter i sociala relationer och en icke fungerande skolgång. Vi kartlägger den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde och lägger det till grund för den individuella vårdplan som vi reviderar och följer upp under placeringstiden.

Stärkande verksamhet för unga

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår.

Om Morgården

Morgården är ett behandlingshem med 9 platser. Vi tar emot både planerade och akuta placeringar. Verksamheten har ett lugnt och fint läge i natursköna Smedjebacken, Dalarna. Läs mer >

Aktiviteter

Alla på Morgården ska på sin lediga tid ha möjlighet att delta i olika typer av fritidsaktiviteter. Det är viktigt att varje barn och ungdom har möjlighet att känna sig delaktig i utformningen av sin egen fritid.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod som passar deras behov bäst.

Om Morgården

Morgården är ett behandlingshem med 9 platser. Vi tar emot både planerade och akuta placeringar. Verksamheten har ett lugnt och fint läge i natursköna Smedjebacken, Dalarna. Läs mer >

Aktiviteter

Alla på Morgården ska på sin lediga tid ha möjlighet att delta i olika typer av fritidsaktiviteter. Det är viktigt att varje barn och ungdom har möjlighet att känna sig delaktig i utformningen av sin egen fritid.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod som passar deras behov bäst.